Het Lionsbos Lansingerland is een initiatief van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs in samenwerking met de gemeente Lansingerland. Het bosproject in het Annie M.G. Schmidtpark was één van de eerste burgerinitiatieven.

In het herinneringsbos staan acht verschillende boomsoorten; welke soorten dat zijn, kan je vinden op het informatiepaneel, dat door wethouder Mw. A. van Tatenhove op 19 november 2016 is onthuld.

 

Het Lionsbos Lansingerland is gelegen in de nabijheid van zwembad De Windas in Bergschenhoek, in het verlengde van het evenemententerrein. Het terrein is bereikbaar per auto, fiets of openbaar vervoer. De auto kan men parkeren bij het zwembad, vandaar is het 200 meter lopen naar het Lionsbos.

De ruim 150 bomen in het Lionsbos zijn geadopteerd door inwoners, bedrijven of mensen met een eigen intentie, die iets: TE VIEREN, TE EREN of TE GEDENKEN hebben.

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werd getekend op 11 december 2012. Alvorens bomen konden worden geplant, werd het aangewezen terrein in de eerste helft van 2013 door de gemeente voorzien van nieuwe drainage. In de herfst van 2013 werd de eerste groep bomen geplant. De belangstelling voor het planten van een boom was zo groot, dat - na aanplant in het voorjaar én in de herfst van 2014  - het toegewezen terrein vol was!

Om tegemoet te komen aan de aanhoudende vraag om een plek voor een boom in het herinneringsbos was de gemeente bereid om nog een stuk terrein aan te wijzen. De 26 nieuwe plekken werden uitgegeven in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017. Daarna bleven er verzoeken binnenkomen met als gevolg, dat in het najaar van 2019 de Lionsclub in samenspraak met de afdeling Groenvoorziening van de gemeente nog 11 plekken kon uitgeven aan mensen die op een wachtlijst stonden. Na november 2019 zijn er geen plekken meer voorhanden om een boom te planten. Of met andere woorden: het Lionsbos is vol!  

 

Binnen de gemaakte afspraken heeft de Lionsclub Berkel en Rodenrijs gezorgd voor het werven van adoptanten en het planten van de uitgekozen boomsoorten. Bij elke boom staat ook een herinneringsplaatje.

Uit de tekst blijkt met welke intentie een boom is geadopteerd. Dat betekent, dat de circa 150 bomen allemaal een eigen verhaal hebben. Iets van dat verhaal vertelt de herinneringstekst bij elke boom. Eén verhaal heeft zelfs geleid tot een TV documentaire.

Eén jaar, nadat de bomen geplant zijn, neemt de afdeling Groenvoorziening van de gemeente de zorg en het onderhoud over van de Lionsclub voor de komende 30 jaar.

De bomen in het Lionsbos staan op gemeente grond. De gemeente is dan ook juridisch de eigenaar van de bomen.

Elke adoptant van een boom heeft een certificaat met daarop de datum van waarop de boom is geplant en uitleg van de gemaakte afspraken van de initiatiefnemers over het beheer van de bomen.

Los van de formele werkafspraken is het duidelijk, dat de leden van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs zich als initiatiefnemer van het project – ook na het eerste jaar na de aanplant - mede zicht houden op het welzijn van de bomen.

Lichtjesavond

De persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de adoptant van een boom is groot.

Daarom heeft de Lionsclub het doel tenminste één keer per jaar - onder het motto VIEREN, EREN OF GEDENKEN – een gezamenlijk evenement te organiseren in en rond het Lionsbos in de vorm van een sfeeravond met licht en cultuur. Deze Lichtjesavond werd op 19 november 2016 voor het eerst door onze club georganiseerd.