Het Lionsbos Lansingerland maakt deel uit van het Annie M.G. Schmidtpark en is gelegen in de nabijheid van zwembad De Windas, in het verlengde van het evenemententerrein. Het Lionsbos is goed bereikbaar per auto, per fiets per openbaar vervoer en natuurlijk ook lopend.

De bomen die geplant zijn, zijn geadopteerd door inwoners, bedrijven of door iemand die iets heeft met Lansingerland.
Het planten van een boom heeft tot doel om iets: TE VIEREN TE EREN TE GEDENKEN.

Het Lionsbos Lansingerland kwam tot stand op initiatief van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs in nauwe samenwerking met de gemeente Lansingerland. Voor het Annie M.G. Schmidtpark was het bosproject één van de eerste zogeheten burgerinitiatieven.
Op het bosperceel staan 8 verschillende boomsoorten; welke soorten dat zijn, kunt u terugvinden op het informatiepaneel dat door wethouder Mw. A. van Tatenhove op 19 november 2016 is onthuld.

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werd getekend op 11 december 2012. Het aangewezen terrein kreeg in de eerste helft van 2013 eerst een nieuw drainage systeem.
In het najaar van 2013 werden de eerste bomen geplant. De belangstelling was zo groot dat het toegewezen terrein in het najaar van 2014 vol was. Het landschapspark was op dat moment een kleine 120 bomen rijker.
Door de aanhoudende vraag om een plek voor een boom in het herinneringsbos kon in het voorjaar van 2016 een kleine uitbreiding worden gerealiseerd en kwamen er nog 26 plekken voor een boom bij. Die plekken werden uitgegeven in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017. Dat betekent dat vanaf dat moment er geen boomplekken meer kunnen worden uitgegeven. Of anders gezegd: het Lionsbos is vol!

De bomen in het Lionsbos zijn gepland om iets te vieren of iemand te eren of te gedenken. Dat betekent circa 150 bomen met ieder een eigen verhaal. Iets van dat verhaal vertelt het paaltje dat bij elke boom staat met daarop een plaatje met een herinneringstekst.

Elke adoptant van een boom heeft een certificaat ontvangen met daarop de afspraken van de initiatiefnemers over het beheer van de bomen.
Het eerste jaar na de aanplant heeft de Lionsclub Berkel en Rodenrijs de zorgplicht.
Na dat eerste jaar draagt de gemeente Lansingerland – afdeling Groenbeheer – dertig jaar lang zorg voor een gezonde groei en onderhoud van de bomen. Het bos en de bomen staan op grond dat eigendom is van de gemeente, de gemeente is dan ook formeel juridisch de eigenaar van de bomen.
Los van de formele werkafspraken mag het duidelijk zijn dat de leden van de Lionsclub Berkel en Rodenrijs zich verantwoordelijk blijven voelen voor de bomen in het lionsbos.

Om de aandacht van de adoptanten van een boom levendig te houden te houden, organiseert de Lionsclub Berkel en Rodenrijs met ingang van 2016 jaarlijks in november een SFEERAVOND MET LICHT. Deze Lichtjesavond werd op 19 november 2016 voor de eerste maal georganiseerd.