Om de aandacht voor het Lionsbos levend te houden, organiseert de Lionsclub Berkel en Rodenrijs jaarlijks in de maand november een SFEERAVOND MET LICHT en CULTUUR. De eerste Lichtjesavond werd gehouden op 19 november 2016.

Vanaf het eerste uur was uitvaartverzorging Serry de sponsor van  de lichtjes 

Omdat het motto van het Lionsbos is – Vieren, Eren of Gedenken – vroeg de Stichting Vrienden van het Hospice Lansingerland - nadat het evenement voor de eerste keer was gehouden - om jaarlijks mee te mogen doen met deze manifestatie. Op die vraag werd door de lionsclub positief gereageerd.

Het genoemde motto van het Lionsbos is immers zo breed, dat - naast de adoptanten van een boom in het Lionsbos – eigenlijk iedereen wel behoefte heeft om iemand of iets te gedenken of om dankbaar te zijn om het leven te kunnen vieren.

 Het eerste gezamenlijke besluit was voortaan het evenement te organiseren op de eerste zaterdag in de maand november. De bijeenkomst start bewust vroeg in de avond – 19.00 uur – zodat ook kinderen met hun ouders aan het evenement kunnen deelnemen.   

Uit de belangstelling in de afgelopen jaren blijkt, dat dit evenement in een behoefte voorziet en langzamerhand een traditie geworden is. Dat wij op de goede weg zij mag afgeleid worden van de opening in 2019 door Burgemeester Pieter van de Stadt, waarin hij aangeeft dat deze jaarlijkse manifestatie bijdraagt tot de vergroting van de saamhorigheid in Lansingerland.

 

Korte schets van het programma

Het jaarlijkse evenement wordt gehouden van 19.00 – 20.00 uur en start in een grote tent op het evenemententerrein naast het Lionsbos, mede gesponseerd door de gemeente Lansingerland.

Na een welkomstwoord ( in 2018 en 2019 door de burgemeester ) is er een kort moment van bezinning, muziek en het voordragen van een gedicht, om de aanleiding van de bijeenkomst te symboliseren.   

Vervolgens krijgt iedereen een kaars en wordt een korte wandeling gemaakt rond het evenemententerrein gelegen bij het zwembad De Windas. Het wandelpad én het Lionsbos zijn gemarkeerd door lichtjes.

Bij terugkomst kan de adoptant van een boom het kaarsje zetten bij zijn boom in het Lionsbos. Anderen kunnen hun kaars op een houten hart zetten voor de tent. In de tent kan voor een gering bedrag een consumptie worden gekocht. De opbrengst daarvan komt ten goede aan het Hospice.

Voor kinderen zijn er ook lampionnen te koop. Tevens is er gelegenheid om een wensbriefje in een speciaal daarvoor bestemde boom te hangen. De boom wordt na afloop van de bijeenkomst naar het Hospice Lansingerland gebracht. De teksten zijn zeer gevarieerd: een herinnering aan een dierbare of een mooi moment uit het leven etc.

De kaarsen worden, wanneer ze zijn uitgebrand, opgeruimd door de leden van de :Lionsclub.

Zoals reeds eerder gemeld wordt de Lichtjesavond gehouden op de eerste zaterdag in de maand november. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 7 november 2020 van 19.00-20.00 uur. In 2020 vieren wij tevens het eerste lustrum!

Gedicht van Hans Cieremans uit Bleiswijk

Voorgelezen op de Lichtjesavond van 2 november 2019; wij kozen voor dit gedicht omdat het treffend het doel van het Lions herinneringsbos weergeeft.

 

 Een brandend kaarsje bij een boom

vroeg: Waarom sta jij hier?

Toen zei de boom: Een goede vraag,

Dat is omdat ik vier.

O,  zei het kaarsje: dat is mooi,

Wat een goed idee.

Ik toon mijn mooiste vlammetje,

Dan vier ik met je mee.

 

Samen vieren, zei de boom,

Dat maakt een feest compleet.

Een feest dat je delen kan,

Waardoor je ’t nooit vergeet.

Het kaarsje wilde weten,

Waarom op dit terrein,

Juist vanavond in dit park

Er zoveel kaarsjes zijn?

 

Waarom staat er daar een boom,

Die ’t kaarsje aandacht schenkt?

O, die zei toen de wijze boom,

die viert niet, die gedenkt.

Ook mooi, zei de kaars ontroerd

En is er dan nog meer?

O ja, wel zeker, zie de boom

Er zijn bomen van eer.

 

Zo werd er door de bomen

Geëerd, gevierd, herdacht.

En toen de kaarsjes doofden,

was het diep in de nacht.

Het was een fijne avond,

het ging heel snel voorbij.

De bomen en de kaarsjes,

Ja, iedereen is blij.

 

De kaarsjes bij de bomen,

Hadden een mooie droom.

Over een eeuwig vlammetje,

Dat brandde bij een boom.

Zo’n vlammetje brandt in ons hart,

Waar het ook echt bestaat.

Dat altijd viert, gedenkt en eert

En nooit, echt nooit uitgaat.